หลายคนที่เป็นนักอนุรักษ์หมายคนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งอีกก็ชอบที่จะดูสารคดีกันอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสารคดีสัตว์โลกสารคดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนชนเผ่า หรือการล่องแม่น้ำอเมซอนต่างๆ ก็สามารถหาดูได้ง่ายๆ Continue reading