### Kingsman: The Secret Service (2014)

**เรื่องย่อ:**
Gary “Eggsy” Unwin (Taron Egerton) หนุ่มน้อยที่มีชีวิตที่ไม่แน่นอน ได้รับการติดต่อจาก Harry Hart (Colin Firth) หรือชื่อรหัส “Galahad” ซึ่งเป็นสมาชิก Continue reading

เรื่องราวของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในสังคมออนไลน์ หลังจากที่เธอได้แจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา 112 กับนักร้องชื่อดัง โน้ส อุดม ซึ่งเธออ้างว่ามีการนำเอาเบื้องสูงมาเพื่อหากิน ในวันที่ 8 พฤษภาคม ปารีณาได้โพสต์รูปภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยระบุถึงความคืบหน้าของกรณีนี้ว่ายังมีอีกหลายคนที่เข้าใจเช่นเดียวกับเธอและรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำดังกล่าว

ในโพสต์ของเธอ ปารีณายังได้กล่าวถึงทนายเดชา ที่มีความเห็นต่างจากเธอ โดยเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวไม่เข้าข่ายมาตรา 112 แต่เป็นเพียงความเห็นตามมาตรา 329 ทว่าปารีณายืนยันว่าการกระทำของโน้สนั้นเป็นการทำลายความเสียหายต่อเบื้องสูง จึงต้องการให้เรื่องนี้จบที่ศาล นอกจากนี้เธอยังบอกใบ้ถึงการเตรียมดำเนินคดีกับ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เรื่องราวนี้สะท้อนถึงความขัดแย้งในมุมมองและการตีความกฎหมายในสังคมไทย ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านต่อการใช้มาตรา 112 ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา การติดตามกรณีนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของประเด็นทางสังคมและการเมืองในปัจจุบันของไทย ที่มีความซับซ้อนและหลายด้าน

ต่อจากความพยายามของปารีณาที่จะดำเนินคดีตามมาตรา 112 กับโน้ส อุดม นอกจากนี้เธอยังมีแผนที่จะนำเรื่องไปสู่การดำเนินคดีกับ Netflix ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและการบันเทิง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตั้งคำถามถึงขอบเขตของการใช้กฎหมายในการปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเบื้องสูงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอิสระในการแสดงออกและการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เรื่องนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตของกฎหมายในการควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักสร้างสรรค์เนื้อหา, บริษัทสื่อ, และผู้บริโภคทั่วไป การตอบสนองของสังคมต่อการกระทำของปารีณาและโน้สอุดม ทำให้เกิดการอภิปรายกว้างขวางเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้กฎหมายอย่างมาตรา 112 และผลที่ตามมาจากการกระทำดังกล่าว

ผลกระทบของกรณีนี้ยังคงก่อให้เกิดการพิจารณาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความเคารพต่อสถาบันสำคัญของประเทศกับการปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน การตั้งคำถามต่อผลกระทบของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มสื่อใหม่ๆ ต่อกฎหมายและสังคม ได้เป็นประเด็นที่จำเป็นต้องได้รับการสำนึกอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองและปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

กรณีของปารีณาและ Netflix ยังสะท้อนถึงความท้าทายในการทำความเข้าใจและปรับประยุกต์กฎหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ การพิจารณาคดีนี้อาจนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการตีความและการประยุกต์ใช้กฎหมายในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการแสดงออกในทางที่กว้างขึ้น

ท่ามกลางกระแสต่างๆ นี้ ปารีณาก็ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของเธอ มีการสื่อสารและใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อความและอัพเดทเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการสื่อสารถึงความเจ็บปวดและความรู้สึกที่เธอและผู้สนับสนุนของเธอมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสนใจในกรณีของเธอเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการอภิปรายในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายและการปกครองที่มีความเป็นธรรมในที่สุด ความพยายามของปารีณาในการทำให้เรื่องราวนี้เป็นที่รับรู้กว้างขวางไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความพยายามในการปกป้องค่านิยมและอุดมการณ์ที่เธอเชื่อมั่นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของการต่อสู้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นธรรมและการเคารพสิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นการประกาศให้เห็นว่าแม้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรวดเร็วนี้, ประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมและการปกป้องสิทธิทางกฎหมายยังคงมีความสำคัญเช่นเดิม

การที่ปารีณาเลือกที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายและเปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สังคมไทยต้องมาพิจารณาและตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่พวกเขามี นอกจากนี้ยังเป็นการท้าทายต่อระบบกฎหมายและผู้ใช้อำนาจในการทำความเข้าใจว่ากฎหมายและเสรีภาพส่วนบุคคลจะต้องทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้น

ขณะเดียวกัน การดำเนินการของปารีณายังเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าในยุคของการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีข้อมูล สาธารณะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและสร้างกระแสความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญทางสังคมและกฎหมาย เครื่องมือดิจิทัลที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นทั้งแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกและเป็นเวทีสำหรับการตรวจสอบและท้าทายความยุติธรรมในระบบด้วยการดำเนินการที่กล้าหาญนี้ ปารีณาไม่เพียงแต่ได้เปิดโอกาสให้มีการสนทนาและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้มาตรา 112 เท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของการใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและการตั้งคำถามต่อระบบที่อาจทำให้เกิดการเอาเปรียบหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบได้

สุดท้าย คดีนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลและการเคารพสิทธิในการแสดงออกในประเทศไทย เป็นการเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ากฎหมายควรจะถูกใช้ในลักษณะใดเพื่อไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องยังคงรักษาความเคารพและคุ้มครองความเป็นอยู่ของสถาบันที่ถือว่าสำคัญต่อประเทศ

 

ตอนนี้หนูกับแฟนของหนูเสร็จไปแล้ว 2 รอบ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่มาอยู่ในโรงแรมม่านรูดได้เล่นเสียวกัน เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ครบสมบูรณ์แบบ มีความสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน อะไรมันจะดีไปกว่านี้คงจะไม่มีอีกแล้ว รอบแรกรวดเร็วแบบที่ไม่ต้องรอกันมากนัก ชุดชั้นในที่หนูใส่มาเซ็กซี่ใช้เวลาดูไม่ถึง 5 นาทีเลยด้วยซ้ำ แต่ก็ทำให้เขามีรอยยิ้มและทำให้เขาชมหนูว่าน่ารักที่สุดในโลก เขาพูดแบบนี้นะของหนูก็แตกมาแล้ว หลังจากนั้นก็โดนเขากระแทกเข้ามาในลีลาน้องหมาน้ำแตกมา 1 รอบ น้ำเลอะบนที่นอนไม่สนใจหรอกเพราะว่านี่คือโรงแรมม่านรูด

หลังจากนั้นไม่นานนัดหนูก็ดูดให้กับเขาอีก หนูอยากได้วันนี้อารมณ์ของหนูมันพลุ่งพล่านเป็นอย่างมาก ไม่เคยคิดมาก่อนหรือว่าเราจะมีอารมณ์มากถึงแบบนี้ แล้วในที่สุดหนูก็ดูดให้กับเขาทำให้น้องชายเขาตื่นขึ้นมา บวกกับเสียงร้องครางที่มาจากหนังโป้ ที่เราได้ดูในห้อง เราไม่เคยได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย แฟนของหนูก็ไม่เคยเข้าโรงแรมม่านรูดหนูก็ไม่เคยมาดูหนังโป้ในโรงแรมม่านรูดเสียง แบบนี้มาก่อน มันสร้างอารมณ์ให้กับเราได้เป็นอย่างดี รอบที่ 2 หนูก็ขึ้นไปขย่มบนตัวของเขา จนเขาจับโยกหนูจนน้ำแตกเข้ามาในตัวของหนูอีก 1 ครั้ง เหนื่อยกันไปคนละดอกแล้ว รอบแรกก็โดนเขาแทง รอบ 2 หนูก็ขึ้นไปขย่ม เรียกว่าเราเสมอกันก็แล้วกัน นอนพักผ่อนเล่นด้วยกันสักนิด คงไม่ต้องไปดูวิวดูอะไรกันมากนักโรงแรมแบบนี้คง ไม่มีวิวข้างนอกให้ดูเหมือนกับไปริมทะเล เราก็เล่นมือถือบ้างแล้วก็เปิดดูหนังโป้ ต่อเนื่องไปบ้างคราวนี้แฟนของหนูก็มาดูดนมให้กับหนู ก็บอกว่าก็อยากได้อีกแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีอารมณ์มากขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ดูอารมณ์หนังโป้ต่อเนื่องกันไปด้วย เป็นการตกลงกันว่าเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ด้วยกัน มันก็เลยทำให้เรานั้นน่าจะสนุกตื่นเต้นกันไปอีก 1 รูปแบบ

หนูก็มีอารมณ์ไม่น้อยเรียกว่าอยากจัดแบบไหนก็ทำเลย เขาดูดนมให้กับหนูไม่นานนักหนูก็เลยชวนเขาเล่นท่า 69 เพราะว่าตอนนี้มันก็พร้อมแล้วด้วย จากที่หนูไปล้างหี ทำความสะอาดทุกอย่างมาพร้อมทั้งหมด แล้วของเขาก็แห้งหมดไปเรียบร้อยแล้วด้วย แล้วก็ให้เขาได้จัดการลงลิ้นเมียทำอย่างมีความสุข มันเป็นอะไรที่ดีต่อใจที่สุดแล้ว แล้วในตอนนี้เขาก็เลยจัดมาเล่นที่ขอบเตียง ได้เล่นกีฬาน้องหมากันอีกนิด ไปกระแทกกันอีกหน่อยเรียกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยหรือไม่น้อย เขาจะขอพักแบบไม่ยอมเล่นต่อ หนูก็บอกว่าพี่ยังน้ำไม่แตกต้องทำให้ต่อเดี๋ยวมันค้าง เขาก็เลยพักเหนื่อยสักนิดในเวลาที่เขาพักเหนื่อย หนูก็ยังคงลงไปดูดให้กับเขาอยู่ นี่แหละเลยทำให้หนูนั้นกลายเป็นมืออาชีพในวงการหนังโป้ แบบเต็มตัวก็ครั้งนี้เลย ปกติก็จะขี้อายแต่มาเล่นแบบนี้จะอายทำไม เสียดายโอกาสพี่ได้มาเจอของดีของเด็ด แล้วก็โดนพี่เขาเล่นจนในที่สุดก็น้ำแตกจนได้ ได้เล่นเสียวแบบสะใจที่สุดในชีวิตเลย โดนไป 3 ดอกหนูหลับแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว

พอลล่า ชูการ์ต อดีตประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส กับ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้บริหาร JKN พอลล่า ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่า เธอได้รับการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจากแอน เกี่ยวกับการฉ้อโกงและรับสินบนเพื่อให้ประเทศใดประเทศหนึ่งชนะในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส การกล่าวหาเหล่านี้ไม่เพียงทำให้พอลล่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณค่าของผู้หญิงที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สในอดีตลดลงด้วย พอลล่าประกาศว่าเธอจะดำเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส พร้อมทั้งยืนยันว่าเธอไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการโต้เถียงในสื่อโซเชียลและว่าผู้ที่รู้จักเธอจะรู้ถึงความจริงทั้งหมด

พอลล่า ชูการ์ต เน้นย้ำถึงความไม่ยุติธรรมที่เธอเผชิญหน้ามาจากการถูกกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานจากแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และเธอเชื่อว่าการปกป้องชื่อเสียงและความซื่อสัตย์ของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ การกล่าวหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการโจมตีตัวเธอเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและความเชื่อมั่นในการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สโดยรวม การตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พอลล่ามองว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูชื่อเสียงที่เสียหาย

พอลล่ายังชี้แจงว่าเธอไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้เรื่องนี้บานปลายในโซเชียลมีเดียหรือสื่อมวลชน และต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินความจริง ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่เธอมีต่อองค์กรมิสยูนิเวิร์สและการทำงานร่วมกับผู้หญิงที่น่าชื่นชมมากมายทั่วโลก พอลล่าหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงความจริงและความซื่อสัตย์ของเธอ

ในที่สุด พอลล่าขอเรียกร้องให้ผู้คนรอฟังคำตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสินเธอจากข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง การต่อสู้ของเธอในคดีนี้ไม่เพียงแค่เป็นการปกป้องตัวเธอเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการปกป้องความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ภายในวงการนางงามด้วย

หลายคนที่เป็นนักอนุรักษ์หมายคนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งอีกก็ชอบที่จะดูสารคดีกันอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสารคดีสัตว์โลกสารคดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนชนเผ่า หรือการล่องแม่น้ำอเมซอนต่างๆ ก็สามารถหาดูได้ง่ายๆ Continue reading

ได้มาสถานที่แปลกแบบนี้หลายคนอาจจะไม่แปลกถ้าเกิดว่าอยู่ติดกับริมทะเล แต่สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างมากการจะมาท่องเที่ยวทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเสียเลย ประมาณ 2-3 ปีจะมีโอกาสได้มาเที่ยวสักครั้ง นอกจากการเก็บบรรยากาศรอบตัวของเราแล้วสิ่งที่เราอยาก Continue reading

พูดได้เต็มปากเลยว่าทุกวันที่อยากไปทำงาน ไม่ได้เพราะว่ารักแทนหรือหลงงาน แต่ดันไปหลงกับเธอเพราะว่าเธอคนดีคนนี้ตอนนี้กลายมาเป็นกิ๊กสุดที่รักของผมเป็นที่เรียบร้อย จากการเชียร์ของเพื่อนๆและจากการยุยงไม่นานนักเราก็ได้เล่นเสียวกันตามความต้องการของตัวผมและตัวเธอ ก่อนหน้านี้เราพยายามเล่นเหมือนหมาหยอกไก่ Continue reading

เขาถามว่าถ้าท้องจะทำอย่างไร พี่ก็รับผิดชอบสิแค่นั้นเอง ก็เล่นปล่อยในมาเต็มแบบนี้ก็บอกให้แตกนอก แตกนอกก็อย่างว่าอะนะก็มันเสียวทนไม่ไหวตอนที่เขาจะเสร็จเราก็เป็นคนบอกเองแตกเลยไม่ต้องรอ เกี่ยวเขาไว้อีก ก็น้ำแตกในเต็มๆ ก็มันเสียวจริงๆ นิ เข้าใจแล้วทำไมเวลาดูหนังโป้ตกลงกันว่าแตกนอกแต่พอเสียวถึงขีดสุดแบบไหนก็ไม่เท่ากับแตกในจริงๆ Continue reading

แอบไปเห็นคนกำลังชักว่าวที่ในห้องน้ำ จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำในปั้มน้ำมัน แล้วอีกห้องของผู้หญิงก็ไม่ว่างด้วย ก็บอกแฟนให้รอข้างนอกก่อนดูต้นทางให้หน่อย คิดว่าไม่มีคน แต่ที่ไหนได้เข้ากำลังจะฉี่ ก็ได้ยินเสียงแปลกๆ แล้วก็หาดูเงาสะท้อนจนได้ มันพอที่จะสะท้อนพื้นห้องน้ำนิดหน่อย มีเงาพอสังเกตได้ ชัดเจนแน่นอนว่าคนกำลังชักว่าวอยู่ เสียงฟัง ฟืบ ฟับ ชัดเลย Continue reading

บางครั้งเราก็เงี่ยนเหมือนกัน ยิ่งเวลาที่ผัวไม่อยู่หรือบอกว่าไปกินเหล้ากับเพื่อน วันนั้นจะเงี่ยนกว่าปกติด้วยแล้วเราเป็นผู้หญิงจะเอาหีไปร่อนให้คนอื่นเย็ดมันจะไปได้อย่างไร แต่ในยุคที่อะไรมันก็เป็นไปได้ เราไม่ได้เป็นร่านที่จะต้องการควยตลอดเวลา หัดตกเบ็ดเล่นเสียวเองก็ได้ไม่แปลก หีเราเราะจะทำอย่างไรกับมันก็ได้ Continue reading